Remont na Wileńskiej 13 chcemy zacząć jak najszybciej, ale trudności się piętrzą. Wymagany wniosek o pozwolenie na budowę złożyliśmy na początku września i już raz byliśmy proszeni o jego uzupełnienie. W tym tygodniu otrzymaliśmy pismo z Wydziału Architektury, że we wniosku brakuje planu instalacji wentylacji.

Jesteśmy zaskoczeni i sfrustrowani, gdyż z pytaniem o potrzebne załączniki do wniosku dzwoniliśmy do Wydziału już w sierpniu. Wtedy nic o tym planie nie usłyszeliśmy. Gdy proszono nas o uzupełnienie wniosku we wrześniu, także nie wspomniano o planie wentylacji. Uzupełnienie złożyliśmy w terminie licząc, że to koniec sprawy.

O wymaganych planach instalacji wentylacji dowiadujemy się dopiero teraz i mamy tylko 7 dni na ich uzupełnienie! Kłopot w tym, że plan musi pozytywnie zaopiniować konserwator zabytków, który z kolei ma 30 dni na danie nam odpowiedzi w tej sprawie.

Jeśli przekroczymy termin 7 dni na uzupełnienie dokumentacji, wniosek zostanie odrzucony i będziemy musieli złożyć go ponownie. A za każdy wniosek – i do Wydziału Architektury, i do konserwatora – trzeba zapłacić ponad 80 zł. A tymczasem Wileńska 13 i zebrane dzięki Wam materialy remontowe czekają...

 

w13 przedremontem